Idrætsforeningen for alle

med eller uden handicap

 

Måske noget for dig

eller en du kender

med eller uden handicap

Generalforsamling afholdt torsdag den 22. Februar 2018

 

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag. (Vedtægtsændring af §12 og §13.)

6. Valg af bestyrelse.

 

a. Valg af formand (2 år) Gerda Emtkjær (genvalgt)

b. Valg af næstformand (2 år) Ejgil Andersen (genvalgt)

c. Valg af bestyrelsesmedlem (2 år) Bent Moesgaard (genvalgt)

d. Valg af suppleant (1 år) Jørgen Kokholm (genvalgt)

e. Valg af suppleant (1 år) Leif Philip (genvalgt)

f. Valg af Revisor (2 år) Ejgil Kristensen (valgt)

g.Valg af Revisor suppleant Pernille Præstholm (valgt)

 

7. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicapidrætsforeningen

OLYMPIA

Foreningen blev oprettet d. 4 feb. 1980. Foreningens formål har lige fra starten været,

at virke for idrættens fremme blandt handicappede i Struer og omkring liggende kommuner.