Handicapidrætsforeningen

OLYMPIA

Foreningen blev oprettet d. 4 feb. 1980. Foreningens formål har lige fra starten været,

at virke for idrættens fremme blandt handicappede i Struer og omkring liggende kommuner.


Idrætsforeningen for alle

med eller uden handicap


Måske noget for dig

eller en du kender

med eller uden handicap

Center for Ridefysioterapi og Handicapridning


Ridecenteret

Ridecenteret Center for Ridefysioterapi og Handicapridning er et selvstændigt ridecenter.

Stedet er godkendt af Region Midtjylland til at praktisere ridefysioterapi.


Faciliteter:


Ridehal

Udendørs ridebane

Naturskønne omgivelser - området "Kilen"

Opvarmet rytterstue

Handicapvenligt toilet

Handicapvenlige parkerings- og adgangsforhold

Opstigningsrampe og lift

Alle typer af hjælpemidler/opsadlingsmuligheder

Veltrænede heste og ponyer

Ejendommen hedder Kokholm og ejes af Hanne og Henning Vestergaard.


Faciliteterne lejes til formålet af ridefysioterapeut Hanne Dahl Iversen.


Kokholm er altså et privatejet sted og ikke en offentlig rideklub.

Vi har derfor nogle få regler som bedes respekteret:


Hunde må ikke medbringes

Grusstien, som munder ud i cykelstien, er udelukkede en ridesti og må ikke benyttes af andre trafikanter.

Adgang til Center for Ridefysiotrapi og Handicapridning sker fra Vester Ringgade og bagom stalden – følg pilen på skiltet.

Max. hastighed på grusvejen langs stalden er 20 km/t.

Åbningstider bedes respekteret.

Udenfor åbningstid – kun adgang for staldpersonale/hestepassere og derudover KUN iflg. aftale med ridefysioterapeut Hanne Dahl Iversen.

Center for Ridefysioterapi og Handicapridning er beliggende på adressen:

Kokholm, Vester Ringgade 10, 7600 Struer.


Kontakt Hanne - 22 94 22 70


www.ridefysioterapeut.dk

_____________________________________________________


Vi er netop blevet bevilget 30 timers ridning under FOF af Struer Kommune.

Ridningen er gratis, hvis man opfylder 3 kriterier:


•Er over 18 år


•Bosiddende i Struer Kommune


•Har en form for funktionsevnetab/-nedsættelse/ eller et handicap,

som gør, man ikke kan følge rideundervisning på et almindeligt ridehold.


Med venlig hilsen

Hanne Dahl Iversen